COURSES

Our Most Popular Courses Listed Below

Kode Nama Mata Pelajaran

20231-1-VII-1

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-1

20231-2-VII-2

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-2

20231-5-VII-1

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-1

20231-7-Kelas 7.6

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.6

20231-16-Kelas 7.9

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.9

20231-6-Kelas 9.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 9.1

20231-11-Kelas 8.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 8.1

20231-9-Kelas 7.7

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.7

20231-15-Kelas 8.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 8.1

20231-14-Kelas 9.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 9.1

20231-13-Kelas 9.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 9.1

20231-8-Kelas 7.9

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.9

20231-19-Kelas 8.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 8.1

20231-17-Kelas 8.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 8.1

20231-18-Kelas 7.8

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.8

20231-20-Kelas 9.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 9.1

20231-10-Kelas 7.9

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.9

20231-12-Kelas 7.7

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.7

20231-21-Kelas 8.2

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 8.2

20231-22-VII-1

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-1

20231-23-Kelas 7.9

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.9

20231-24-Kelas 8.3

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 8.3

20231-12-Kelas 7.1

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.1

20231-25-Kelas 7.2

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.2

20231-26-Kelas 7.3

Sekolah: UPTD SMP Negeri 1 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Kelas 7.3

20231-86-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-27-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-28-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-29-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-30-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-31-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-32-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-33-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-34-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-35-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-36-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-37-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-38-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-39-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-40-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-41-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-42-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-43-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-44-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-45-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-46-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-47-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-48-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-49-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-50-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-51-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-52-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-53-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-54-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-55-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-56-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-57-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-58-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-59-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-60-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-61-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-62-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-63-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-64-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-65-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-66-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-67-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-68-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-69-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-70-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-71-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-72-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-73-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-74-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-75-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-76-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-77-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-78-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-79-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-80-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-81-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-82-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-83-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-84-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-85-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-87-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-88-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-89-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-90-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-91-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-92-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-93-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-94-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-95-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-96-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-97-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-98-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20232-99-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20232-100-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20232-101-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20232-102-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20232-103-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20232-104-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20232-105-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20232-106-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20232-107-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20232-108-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20232-109-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20232-110-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20232-111-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20232-112-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20232-113-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20232-114-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20232-115-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20232-116-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-117-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-118-Pelatihan Workshop

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: Pelatihan Workshop

20231-119-IX.Nuur

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Nuur

20231-120-IX.Zikr

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: IX.Zikr

20231-121-VII.Bayan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Bayan

20231-122-VII.Busyro

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII.Busyro

20231-123-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-124-VIII.Huda

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Huda

20231-125-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-126-VIII.Furqan

Sekolah: UPTD SMP Negeri 25 Barru
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VIII.Furqan

20231-3-VII-1

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-1

20231-4-VII-2

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-2

20231-119-VII-1

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-1

20231-120-VII-2

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-2

20231-121-VII-3

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-3

20231-122-VII-4

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-4

20231-123-VII-5

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-5

20231-124-VII-6

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-6

20231-125-VII-7

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-7

20231-126-VII-8

Sekolah: SMP ARRUS Indonesia
Tahun Ajaran: 2023/2024
Kelas: VII-8